Wyszukaj:
Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie
Strona główna
Najnowsze artykuły
  AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA
•  aktualności - ogłoszenia
•  Zarządzenia Wójta Gminy Wągrowiec
•  Kalendarz imprez
  GOK
•  Charakterystyka ogólna
•  Struktura organizacyjna
•  Godziny pracy
•  Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Działalność kulturalna
•  Konkursy
•  Imprezy
•  Zespoły
•  Jarmark Cysterski w Łeknie
•  Zajęcia dla dzieci i młodzieży
  Biblioteka Publiczna Gminy Wągrowiec w Łeknie
•  Charakterystyka
•  Struktura organizacyjna
•  Godziny pracy
•  Działalność biblioteki
•  Filie Biblioteki Publicznej Gminy Wągrowiec
  Centrum kształcenia
•  Godziny Otwarcia
•  Struktura organizacyjna
•  Charakterystyka
•  Działalność CK
  Finanse
•  Statut
•  Budżet
  Kontrole
•  Rejestr prowadzonych kontroli
•  Dokumentacje przebiegu kontroli
  Zamówienia publiczne
•  Przetargi ogłoszone
•  Przetargi rozstrzygnięte
•  Archiwum ogłoszeniowe
  Nabór pracowników
•  Ogłoszenia o naborze
•  Wyniki
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki


90153
od 12 grudnia 2003
Finanse » Budżet Wersja do druku

Roczne sprawozdanie finansowe za 2010 rok

Uchwała Nr  IX/53/2011

Rady   Gminy  Wągrowiec

z dnia 27 marca 2011 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie.

             

 

 

 

 

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157 poz. 1241 i Nr 165 poz.1316 oraz z 2010 r. Nr 47 poz. 278) oraz § 19 Uchwały Nr XXXIV/262/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2006 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie, Rada Gminy uchwala:

 

                                                         

 

§1

 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie, za rok 2010, które stanowią załączniki:

 

załącznik nr 1 – bilans,

załącznik nr 2 – rachunek zysków i strat,

załącznik nr 3 – informacja dodatkowa,

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

do   uchwały  Nr  IX/53/2011

Rady Gminy  Wągrowiec

z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie.

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie, sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami. Wymóg zatwierdzenia wynika z art. 53 wymienionej ustawy  oraz Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Wągrowcu z siedzibą w Łeknie.

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załączone dokumenty
  Uchwała IX-53-2011 (2.3MB) pobierz pokaż
  Uchwała IX-53-2011załącznik nr 1 (243.3kB) pobierz pokaż
  Uchwała IX-53-2011 załącznik nr 2 (275kB) pobierz pokaż
  Uchwała IX-53-2011załącznik nr 3 (197.4kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Szymon Manikowski, Data wytworzenia: 2011-05-02 21:41:00, Wprowadził do systemu: Szymon Manikowski, Data wprowadzenia: 2011-09-18 21:38:02, Zatwierdził do publikacji: Szymon Manikowski, Data publikacji 2011-09-18 21:41:20, Ostatnia zmiana: 2011-09-18 21:41:40, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1268